Sơ lược

Được thành lập vào tháng 7 năm 2017 từ những đầu bếp tâm huyết và yêu nghề.Kinh nghiệm được tích lũy, tuân thủ nghiêm ngặt quy định, nội quy ATVSTP, cùng với sức sáng tạo tuyệt vời – chính là 3 trụ cột cho sự thành công của chúng tôi.