Danh sách khách hàng trường học

NoTÊN KHÁCH HÀNG
CUSTOMER NAME
ĐỊA CHỈ
ADDRESS
1Trường tiểu học Vĩnh Thịnh
Vĩnh Thịnh Primary school
Vĩnh Tường, Vĩnh Phúc
2Trường Tiểu học Phú Đa
Phú Đa Primary school
Vĩnh Tường, Vĩnh Phúc
3Trường Tiểu học Đường Lâm
Đường Lâm Primary school
Sơn Tây – Hà Nội
4Trường tiểu học Lũng Hòa
Lung Hoa Primary school
Vĩnh Tường,Vĩnh Phúc
5Trường tiểu học Vũ Di
Vu Di Primary school
Vĩnh Tường,Vĩnh Phúc
6Trường tiểu học Chấn Hưng
Chấn Hưng Primary school
Vĩnh Tường,Vĩnh Phúc
7Trường mầm non An Tường
An Tường Kindergarten
Vĩnh Tường,Vĩnh Phúc
8Trường mầm non Phú Đa
Phú Đa Kindergarten
Vĩnh Tường,Vĩnh Phúc
9Trường Liên cấp Hà Thành
Ha Thanh School
Cổ nhuế – Bắc Từ Liêm – Hà Nội
10Trường tiểu học Yên Bình
Yen Binh Primary school
Vĩnh Tường – Vĩnh Phúc
11Trường tiểu học Chu Hóa/Chu Hóa Primary schoolViệt Trì – Phú Thọ
12Trường tiểu học Sơn Lộc
Son Loc Primary school
Sơn Tây – Hà Nội
13Trường tiểu học Xuân Khanh
Xuan Khanh Primary school
Xuân Khanh – Hà Nội
14Trường tiểu học Nha Trang
Nha Trang Primary school
Tp Thái Nguyên –
Thái Nguyên
15Trường tiểu học Cao Ngạn
Cao Ngạn Primary school
Tp Thái Nguyên –
Thái Nguyên
16Trường tiểu học Ba Hàng
Ba Hang Primary school
Phổ yên – Thái Nguyên
17Trường Tiểu học Trưng Vương
Trung Vuong Primary school
Tp Thái Nguyên –
Thái Nguyên