Nhà cung cấp

Chúng tôi xây dựng chuỗi cung ứng thực phẩm sạch đáp ứng nhu cầu phát triển của công ty và thị hiếu khách hàng.

Chúng tôi lựa chọn nhà cung cấp uy tín, có đầy đủ các giấy chứng nhận vệ sinh an toàn thực phẩm (ATTP).
Sử dụng nguồn nguyên liệu thực phẩm an toàn, có nguồn gốc rõ ràng, không sử dụng phụ gia thực phẩm, chất hỗ trợ chế biến không được Bộ Y Tế cho phép sử dụng và lưu trữ về nguồn gốc xuất xứ nguyên liệu thực phẩm.

Định kỳ thường xuyên kiểm tra trực tiếp các nhà cung cấp.