Quản lý theo tiêu chuẩn 5s

S1: SÀNG LỌC – SCREENING

Phân loại, di dời những thứ không cần thiết khỏi nơi làm việc và loại bỏ chúng..

Sort, move unnecessary things from work place and remove them….

S2: SẮP XẾP – ARRANGE

Tổ chức các vật dụng còn lại một cách hiệu quả theo tiêu chí dễ tìm, dễ thấy, dễ thấy, dễ trả lại.

Put everything in workplace into suitable position according to 3- easy criteria: easy finding, easy seeing and easy giving back

S3: SẠCH SẼ – CLEANLINESS

Vệ sinh, quét dọn, lau chùi mọi thứ gây bẩn tại nơi làm việc.

Keep your workplace clean by cleaning dirty things around

S4: SĂN SÓC – AFTERCARE

Giữ gìn nơi làm việc luôn sạch sẽ, thuận tiện và có năng suất bằng cách sàng lọc, sắp xếp, và sạch sẽ.
Keep your workplace clean, convenient and productive by screening, sorting, and cleaning.

S5: SẴN SÀNG – READINESS

Rèn luyện tạo nên một thói quen nề nếp, tác phong cho mọi người trong thực hiện 5S.
Training creates a good routine, behavior and manner/ style of work for everyone to run 5S.